Hooldusleping

Reeglina müüme masinaid koos hoolduslepinguga, mille tingimused leiab allpool. Hoolduslpeingu sõlmimine tagab selguse hoolduskulude osas ja masina pikema eluea.

Hooldusleping